English

当前位置:首页 > 编委会

《天然气与石油》编委会名单

顾问(以汉语拼音排序):

戴金星  黄维和  李鹤林  李士伦  罗平亚   邹才能  郑津洋

 

主任 

李小宁 

 

副主任(以汉语拼音排序):

窦立荣  郭成华  郭建春  蒋廷学  李 勇  刘有超  刘中民  邱利民  宋德琦  汤 林   王 震   文 龙   杨 震

 

委员(以汉语拼音排序):

班兴安         陈运强   代晓东   段永刚   范子菲  

高碧桦   胡志明   黄   东              敬加强   

李长俊         李束为   李武广   李熙喆   李小春   

李玉星         刘道新   刘贵洲   刘建军         

雒定明   彭世尼   蒲黎明   任立新   师进文  宋兆杰

王寿喜        王永清   温崇荣         向祖平  

颜世富   杨桂荣   杨思玉   杨正明   姚安林   张家忠 

张世忱   张晓诚   赵国仙  赵玉龙  郑力会

 


  

 

外籍编委(以英文字母排序):

Jun  Ren(英国)Richard Thompson(美国) Shan Huang (英国) Thong Joo Kho (马来西亚)

发行周期:
双月刊
主管单位:
中国石油工程建设有限公司
主办单位:
中国石油工程建设有限公司西南分公司
协办单位:
中国石油勘探开发研究院海外研究中心
编辑出版:
《天然气与石油》编辑部
主编:
杜通林
副主编:
汤晓勇 蒲黎明
联系地址:
四川省成都市高新区升华路6号
邮编:
610041
电话:
028-86014709
邮箱:
cnpc-ngo@cnpc.com.cn
ISSN:
1006-5539
CN:
51-1183/TE
邮发代号:
62-641
定价:
30元/册 180元/年